Detentie, terugkeer en privacy

Detentie, terugkeer en privacy

2016
Gratis

Omschrijving

Rapport van de Taskforce Gegevensverwerking Detentie en Terugkeer

Detentie en terugkeer
Detentie vervult verschillende functies. Zij dient in de eerste plaats ter vergelding van de gepleegde misdaad. De gedetineerde krijgt een duidelijk signaal dat de samenleving niet accepteert dat wetten en regels zijn overtreden en dat daar dus consequenties aan verbonden worden, de samenleving krijgt het signaal dat de staat optreedt tegen onrechtmatig handelen. Daarnaast heeft detentie een preventieve functie. In directe zin omdat een veroordeelde tijdens detentie geen delicten kan plegen (incapacitatie-effect), maar ook omdat tijdens detentie regelmaat, begeleiding en het aanleren van praktische vaardigheden worden aangeboden. Deze kunnen re-integratie in de samenleving bespoedigen en daarmee de kans op recidive verminderen. Verder biedt detentie een uitgelezen kans voor de overheid om doelgroepen met een verhoogd recidiverisico gericht te benaderen.