Doorgroeiers

Doorgroeiers

2022 | Nationale Politie, Dienst Regionale Informatie Organisatie, Team Analyse & Onderzoek
Gratis

Omschrijving

Achtergrond
"Criminelen verleiden kinderen op de basisschool al om ergens een pakketje af te geven. Ze vragen middelbare scholieren om met hun scooter iemand weg te brengen en op te pikken", schetst de minister. "Op een dag horen ze schoten en raken ze betrokken bij een liquidatie."

Er is steeds meer bekend over minderjarigen die in de drugscriminaliteit belanden. RTL nieuws kopte in juli 2022 nog: Maar liefst 162.000 jongeren in Nederland lopen een hoog risico om in de drugscriminaliteit te belanden. In sommige wijken gaat het om meer dan 1 op de 8 jongeren tussen de 8 en 23 jaar . In 2021 is een onderzoek naar jonge aanwas in de drugscriminaliteit verschenen . Dit onderzoek richtte zich op de manier waarop jongeren in de leeftijd van 9 t/m15 jaar in de drugscriminaliteit terecht komen. In vervolg op dit onderzoek is behoefte aan meer inzicht in de manier waarop een deel van deze jongeren zich verder ontwikkelt naar hogere posities in een drugsnetwerk of naar zwaardere criminaliteit: de zogenaamde ‘doorgroeiers’. Dit zijn ook de jongeren die andere jongeren weer aan kunnen zetten tot (drugs)criminaliteit.

Redelijk recent verscheen een artikel van Weijers, Ferwerda en Roks (2021) waarin ze de jonge doorgroeiers in de criminaliteit omschrijven als ‘een vergeten groep’. Er is tot op heden dan ook weinig bekend over doorgroeiers. De vraag is of er in het proces van doorgroeien patronen en/of specifieke signalen te herkennen zijn, die benut kunnen worden voor een persoonsgerichte benadering, het ontwikkelen van interventies of voor vroegsignalering. Dit met het doel te voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit en/of georganiseerde criminaliteit terechtkomen door bijvoorbeeld rekrutering en doorgroeiprocessen te verstoren.