Dossier zelfdoding

Dossier zelfdoding

2023 | TVZ
Gratis

Omschrijving

Signaleert een verpleegkundige een suïciderisico bij een patiënt, dan is het geen automatisme dat hieruit een open gesprek volgt tussen de twee. Verandering is wenselijk, want praten over een suïcidewens kan een preventief effect hebben.

Suïcide (zelfdoding) is het opzettelijk een einde maken aan het eigen leven. Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan 700.000 mensen door suïcide; er wordt van uitgegaan dat op elke geslaagde suïcide circa 30 zelfmoordpogingen plaatsvinden. In Nederland stierven in 2021 ruim 1.800 mensen door suïcide; 10,5 per 100.000 inwoners. Er vinden in Nederland drie keer zoveel geslaagde suïcides plaats als verkeersongelukken.2 Zelfdoding is doodsoorzaak nummer één onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Mannen tussen 40 en 70 jaar zijn de grootste risicogroep, plus mensen die eerder een poging hebben gedaan.