Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

Productgroep Bureau Beke
Gratis

Omschrijving

Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld

Sinds 2015 wordt de shortlistmethodiek om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen niet langer gebruikt. Dit betekent dat ook de daarbij behorende indeling om groepen te classificeren (hinderlijk, overlastgevend, crimineel) niet langer gebruikt wordt. Desalniettemin blijven professionals behoefte houden aan het duiden van problematische jeugdgroepen en fluïde netwerken.

In dit rapport worden op basis van literatuuronderzoek classificaties van groepsgedrag en -dynamiek, de impact van problematische jeugdgroepen op de directe omgeving en beïnvloedende factoren voor  later delinquent gedrag beschreven. De input van professionals is benut om in beeld te brengen hoe het duidingsproces in de praktijk verloopt, welke partijen daar op welk moment bij betrokken zijn en welke behoeften professionals hebben.

De inzichten van het onderzoek zijn vertaald naar een praktische handreiking die in het veld kan worden benut om problematische jeugdgroepen en fluïde netwerken te duiden. Deze duiding kan vervolgens aan de basis staan van prioritering, aanpak en monitoring.


Kijk voor meer informatie op www.beke.nl