Een beroep op de burger

Een beroep op de burger

2012
3,90

Omschrijving

Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid?
Sociaal en Cultureel Rapport 2012