Een onderzoek naar de werkzame elementen van het lesprogramma ‘THINK op school’

Een onderzoek naar de werkzame elementen van het lesprogramma ‘THINK op school’

2023 | RKJ IJsselland
Gratis

Omschrijving

Het lesprogramma THINK op school is tien jaar geleden (2012) bedacht en was in eerste instantie bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO). THINK (True, Helpfull, Inspiring, Necessary & Kind) staat voor ‘nadenken’ en beoogt leerlingen te helpen reflecteren op keuzes in hun leven en hun sociaalemotioneel welbevinden te versterken. De THINK-trainer geeft de lessen in de klas, in samenspraak met de mentor. Welke onderwerpen aan bod komen bepalen leerlingen grotendeels zelf, idealiter samen met ouders, leerkrachten en THINK. Dat betekent dat het vak THINK er op elke school net iets anders uit kan zien, afhankelijk van wat scholen nodig hebben (www.thinkopschool.nl).  

THINK onderscheidt zich vooral van de gebruikelijke ad hoc-trainingen door het samenhangende lesprogramma, dat ontstaat in nauwe samenwerking met de school. Mentoren hoeven geen extra uren te spenderen aan het vergaren van kennis over specifieke problemen of aan het zoeken naar een speciale training of voorlichting voor een klas. Een mentor is immers in de eerste plaats (vak) docent, die het mentorschap erbij krijgt. Gesprekken aangaan met leerlingen die zich somber of angstig voelen, vraagt echter andere vaardigheden dan reguliere lesstof overbrengen. De 12 tot 18 THINK-lessen ondersteunen mentoren met deze opgave en brengen de benodigde kennis naar scholen toe (van Dijk & Graas, 2019). Daarnaast is de inzet van THINK efficiënt. Middelbare scholen hoeven geen keuze meer te maken voor een bepaalde maatschappelijke voorlichting en maatschappelijke organisaties hoeven niet langer te acquireren op school.