Een wankel evenwicht

Een wankel evenwicht

Een wankel evenwicht Frits van Wel | 2001 | 9789066654389
10,20
Abonneeprijs: € 4,08

Omschrijving

In Nederland leven 1,2 miljoen gehuwde of samenwonende vrouwen met een of meer kinderen onder twaalf jaar. De afgelopen tien jaar is de arbeidsparticipatie van deze groep moeders verdubbeld. Als gevolg daarvan staat de traditionele verdeling van de gezinstaken volop ter discussie. Midden jaren negentig formuleerde de overheid als ideaal het combinatiescenario: een meer gelijke verdeling tussen ouders van parttime betaald werken, zorgen voor de kinderen en het huishouden doen. Ook de uitbreiding van kinderopvangfaciliteiten kreeg een impuls. Om de stand van zaken op het vlak van arbeid en zorg op te maken vond in 2000 onder 1285 moeders met een partner en jonge kinderen een onderzoek plaats. In rap tempo blijken anderhalfverdieners (de man werkt fulltime, de vrouw parttime) het traditionele kostwinnersgezin te verdringen. De middelbaar en lager opgeleide moeders zien deze situatie ook als ideaal, hoger opgeleide moeders prefereren het half-om-half-verdienerstype maar brengen dit vooralsnog nauwelijks in praktijk.