Eenzaamheid verschilt van mens tot mens en dat geldt ook voor de oplossingen

Eenzaamheid verschilt van mens tot mens en dat geldt ook voor de oplossingen

Productgroep Sozio 2 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Eenzaamheid is complex en verschilt van persoon tot persoon. In het ene geval gaat het om gemis aan contact en kan een bezoek van een vrijwilliger een prettig gevoel opleveren; bij anderen gaat het om emotionele of existentiële eenzaamheid, die te maken heeft met vragen over zingeving. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt neemt toe vanaf 75 jaar (Movisie).

De filosoof Marjan Slob duidt eenzaamheid in haar recente boek De lege hemel als een gebrek aan vanzelfsprekende verbondenheid; als je eenzaam bent, voel je je niet verbonden met anderen, met de omgeving of met de wereld. Dit geldt specifi ek voor sociale eenzaamheid, veroorzaakt door versmalling van het eigen netwerk. De aanpak is lastig Eenzaamheid verschilt van mens tot mens en dat geldt ook voor de oplossingen. Het blijkt om diverse redenen lastig om eenzaamheid op lokaal niveau te signaleren en aan te pakken, namelijk:

• het is een complex vraagstuk;
• het vraagt om maatwerk;
• het vraagt om deskundigheid en professionaliteit;
• het vraagt om goede informatievoorziening.