Eigen kracht, eigen regie in werkveld en onderwijs

Eigen kracht, eigen regie in werkveld en onderwijs

Productgroep Sozio 2 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Eigen kracht en eigen regie zijn sleutelbegrippen in zorg en welzijn. Maar hoe zit dit op de opleidingen social work? Zou het niet goed zijn als de principes van eigen kracht en eigen regie ook in het
onderwijs een rol gaan spelen? Om daarmee de toekomstige sociaal werkers beter toe te rusten op het beroep dat ze gaan uitoefenen.