Eigentijdse ongelijkheid: De postindustriële klassenstructuur op basis van vier typen kapitaal

Eigentijdse ongelijkheid: De postindustriële klassenstructuur op basis van vier typen kapitaal

2023 | Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, maart 2023
Gratis

Omschrijving

Eigentijdse ongelijkheid:vier typen hulpbronnen
In het beleidsdebat is de laatste tijd veel aandacht voor koopkrachtproblemen en armoede. Vanwege de hoge infatie in 2022 (o.a. door sterk oplopende energieprijzen) is dat zeer begrijpelijk. Eigentijdse ongelijkheid bestaat echter niet alleen uit inkomenstekorten. In het langlopende project Verschil in Nederland onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) structurele ongelijkheid. Die weerspiegelt naast inkomensverschillen ook de verdeling van andere economische hulpbronnen (fnancieel vermogen, opleidingsniveaus, arbeidsmarktposities). De recente wetenschappelijke literatuur duidt er bovendien op dat verschillen in zulk economisch kapitaal verstrengeld zijn met ongelijkheid in andere hulpbronnen: ‘wie je kent’ (sociaal kapitaal), ‘waar je bij past’ (cultureel kapitaal) en ‘wie je bent’ (persoonskapitaal: gezondheid en aantrekkelijkheid). Deze structurele verschillen in hulpbronnen zijn in kaart gebracht door de resultaten van een recente enquête te combineren met administratieve gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).