Elke elf minuten wordt er wereldwijd een vrouw vermoord door huiselijk geweld

Elke elf minuten wordt er wereldwijd een vrouw vermoord door huiselijk geweld

Productgroep Sozio 4 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Ruim zestig procent van het huiselijk geweld in Nederland betreft (ex-)partnergeweld. Vrouwen worden vaker slachtoffer van (ex-)partnergeweld dan mannen, namelijk zestig versus veertig procent2. In dit artikel pleiten Amma Asante en Nelleke Westerveld voor het werken met een normstellend kader om grensoverschrijdend gedrag en (ex-)partnergeweld bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Het is bekend dat de wetgeving en de houding ten opzichte van huiselijk geweld van invloed is op het voorkomen van huiselijk geweld. Hoe beter en strenger de wetgeving wat betreft huiselijk geweld, hoe minder geweld tegen vrouwen voorkomt. Ook bestaat er een verband tussen geweld acceptabel vinden en het voorkomen van huiselijk geweld. Hoe normaler het is dat geweld wordt gebruikt, hoe vaker huiselijk geweld voorkomt. De norm dat huiselijk geweld niet normaal is, heeft dus een positief effect op het voorkomen van huiselijk geweld. De vraag is: wanneer is iets geweld? De vrouw die met een gebroken neus en een blauw oog het ziekenhuis binnenkomt, spreekt tot onze verbeelding; echter is geweld niet altijd zo zichtbaar.

Uit de praktijk blijkt dat het aanpakken van (ex-) partnergeweld veel van professionals vraagt. Het vraagt niet alleen grondige en gedegen kennis over alle verschillende vormen van geweld, maar het vraagt ook een doordachte visie op veiligheid, onveiligheid, conflicten, gedrag en geweld. Veel professionals vinden dit lastig, omdat grensoverschrijdend gedrag en geweld niet altijd zo zichtbaar zijn en volwassenen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Op het bespreekbaar maken van relatiegeweld tussen partners ligt nog een taboe. Het is dan ook niet vreemd dat professionals - en ook burgers - het moeilijk vinden om op de juiste wijze te handelen. Daarbij is de vraag of alle professionals op dezelfde manier handelen. Of is er sprake van willekeur en een persoonlijke gekleurde visie op grensoverschrijdend gedrag?