Emancipatiemonitor 2022

Emancipatiemonitor 2022

2022 | Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire, 2022
Gratis

Omschrijving

De Emancipatiemonitor komt sinds 2000 eens per twee jaar uit en bevat de meest recente gegevens over thema’s die verband houden met vrouwenemancipatie. De monitor geeft antwoord op onder meer de volgende vragen:

— Gaan vrouwen steeds meer werken? En mannen minder?

— Neemt het loonverschil tussen mannen en vrouwen af?

— Hoeveel mannen en vrouwen zijn economisch zelfstandig?

— Komen er meer vrouwen in topfuncties?

— Hoe combineren vrouwen en mannen werk en zorg?

— Wat zijn de schoolprestaties van jongens en meisjes?

— Neemt geweld tegen vrouwen en mannen af

— Hoe veilig voelen mannen en vrouwen zich?

— Zijn mannen en vrouwen even gezond?

— Hoe gelijk zijn Nederlandse mannen en vrouwen in EU-perspectief?

De Emancipatiemonitor 2022 is samengesteld door het CBS en bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De meeste uitkomsten gaan over 2021. In aanvulling op de monitor bevat de CBS-databank m/v-stat een breed scala aan sociaaleconomische statistieken over vrouwen en mannen.