Ervaringsdeskundigheid in armoede en ggz

Ervaringsdeskundigheid in armoede en ggz

Productgroep Sozio 2 - 2022
Simona Karbouniaris Chris Nijboer | 2022 | 9789085602088
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ervaringsdeskundigen in armoede zijn mensen die lange tijd in armoede geleefd hebben en die na opleiding ingezet worden als professionals om de kloof tussen de wereld van mensen in armoede en de wereld van organisaties te overbruggen (Casman, 2010) en de leefwereld van de cliënt te vertalen naar de professional en andersom (Kenniscentrum Sociale Innovatie,2018). Waarin verschilt ervaringsdeskundigheid bij mensen die opgroeien in armoede van die van ervaringsdeskundigen in de ggz? Na een beschrijving van de herkomst van ervarings­ deskundigheid in armoede, gaan de auteurs in op de betekenis van het herstelconcept in deze context, in vergelijking met die in de ggz.