Ethiek op de werkvloer

Ethiek op de werkvloer

Productgroep Sozio 4 - 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Tijdens consultaties binnen de zorg zie ik meer en meer de behoefte van zorgverleners om te onderzoeken in hoeverre hun wijze van ondersteunen van de zorgvrager juist is. Is het goed wat ik doe? Hoe kom ik tot een passende afweging voor de zorgvrager? Wat be­tekent dat voor mij? Wat is mijn idee over wat hoort? Het zoeken naar antwoorden op die vragen kan aanleiding zijn om een ethisch of moreel dilemma te onderzoeken. Het onderzoeken van een ethisch of moreel dilemma betekent dat ik uiteindelijk moet kiezen tussen twee onverenigbare waarden. Welke keus ik ook maak, er is altijd sprake van verlies, van schade.