EXODUS: naar een leven zonder criminaliteit?

EXODUS: naar een leven zonder criminaliteit?

2016
Gratis

Omschrijving

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN) (verder aangeduid als Exodus) is een organisatie die opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden.

Het Exodusprogramma richt zich op de vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving.

Exodus beoogt zo bij te dragen aan de resocialisatie van haar bewoners met als uiteindelijk doel het veiliger maken van de maatschappij door het verminderen van recidive. Om inzicht te krijgen in hoeverre Exodus slaagt in deze missie, heeft zij eerder onderzoek laten verrichten naar de recidive onder de oud-bewoners.

Uit het onderzoek uit 2010 bleek bijvoorbeeld dat van alle ex-gedetineerden die in de periode 1999-2007 bij Exodus verbleven, twee jaar na het verlaten van het Exodushuis 47,4% heeft gerecidiveerd. 1 De recidive is daarmee niet alleen lager dan het algemene recidivepercentage van alle ex-gedetineerden (dat in die periode 54,5% bedroeg), maar ook minder dan de recidive die specifiek voor de Exoduspopulatie kon worden verwacht op grond van enkele kenmerken van de oud-bewoners, zoals geslacht, leeftijd en aantal eerdere veroordelingen. Dit verwachte recidivepercentage bedroeg 56,9%. Inmiddels is sinds het verschijnen van dat rapport een aantal jaar verstreken. Wat is het beeld als de recidive van de oud-bewoners uit de studie uit 2010 over een langere periode kan worden bestudeerd? En hoe staat het met de recidive onder de bewoners die na 2007 zijn uitgestroomd?

Dit onderzoek is een vervolgstudie op het onderzoek uit 2010. Het biedt Exodus inzicht in de recidive onder haar oud-bewoners. Exodus kan zo reflecteren op haar functioneren en haar programma zo effectief mogelijk inrichten.