Factsheet Intieme terreur

Factsheet Intieme terreur

Gratis

Omschrijving

Wat is Intieme terreur?

Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld en kenmerkt zich door een patroon van controle en dwang.

Dit kan zich uiten in het isoleren, vernederen, intimideren van de partner tot ernstig fysiek geweld en seksueel geweld. Ook kan het gaan om controle van de financiën en dreigementen (tegen het slachtoffer, de kinderen of huisdieren). Uit onderzoek blijkt dat intieme terreur vooral – maar niet uitsluitend – wordt gepleegd door mannen. Het is een proces waarin de afhankelijkheid wordt vergroot en weerbaarheid wordt ondermijnd. Er is sprake van een continue dreiging, waardoor het slachtoffer in angst leeft en waar ook de kinderen onder lijden. Het gaat bij intieme terreur niet alleen om gedragingen, maar om een continu proces waarbij inbreuk gemaakt wordt op persoonlijke en vrijheidsrechten. Intieme terreur kan subtiel beginnen en heeft een gradueel verloop, waardoor samenwerking nodig is om de problematiek te herkennen. Intieme terreur kent een hoog risico op fysieke en psychische schade en zelfs fatale afloop.

Deze factsheet is ontwikkeld in opdracht van het programma Geweld hoort nergens thuis en mede tot stand gekomen met ondersteuning van Anne Groenen (Expertisecentrum Resilient People), Katinka Lünnemann (Verwey-Jonker Instituut), Sander van Arum (Stichting Civil Care), Gerda de Groot (Fier), Heleen Sillekens (Sterk Huis), Pascale Franck (EFJCA) en Gerrianne Rozema (Sterk Huis).