Families helpen zichzelf te helpen (Deel 3: Een praktijkvoorbeeld van cultuursensitief en systemisch werken)

Families helpen zichzelf te helpen (Deel 3: Een praktijkvoorbeeld van cultuursensitief en systemisch werken)

Gratis

Omschrijving

Het is de hoogste tijd dat wij mensen zien dat vele wegen leiden naar ‘hoe weer te leren denken zoals Natuur werkt’. Alle groepen organismen, ook menselijke families, hebben tijd en plaats gebonden manieren om in synchronie te blijven met hoe natuur werkt. In dit feuilleton van vijf delen  beschrijven we een exemplarische casus van de familie Shakir, vanuit een systemisch perspectief en de onderbouwing is klinisch-antropologisch.

In deel 2 hebben we de term ‘limineel kwetsbaar’ geïntroduceerd en uitgelegd dat mensen in die fase van instabiliteit allerlei klachten kunnen ontwikkelen. Een goed en effectief ritueel kan hierbij steunendzijn.

In dit feuilleton laat Judith in ieder deel reflecties zien uit haar persoonlijke leven. Deze werkwijze hoort bij onze visie. Het delen van persoonlijke verhalen heeft een functie, zoals bijvoorbeeld een spiegel of een voorbeeld zijn in het vinden van oplossingen. Voor deze familie heeft het geleid tot een gevoel van veiligheid en ontspanning. Het vergt specifieke kennis en vaardigheden om volgens deze methode te werken. In deel 5 hierover meer.