Families helpen zichzelf te helpen (Deel 4: Waar zijn de vaders en brussen: het systeem her-innert en herneemt zich)

Families helpen zichzelf te helpen (Deel 4: Waar zijn de vaders en brussen: het systeem her-innert en herneemt zich)

Gratis

Omschrijving

In deel 3 van dit feuilleton hebben we het belang van de 3  generatie en het belang van verwantschapsposities laten zien. In dit vierde deel gaan we door op het thema: posities in de familie en afwezigheid van vaderlijke (moederlijke/brussende) posities.

De concepten van her-inneren en hernemen in de ondertitel grijpen terug op het zelfrereflecterende/ zelfherstellende vermogen van ecosystemen zoals de antropoloog Gregory Bateson dat in zijn ecosysystemische communicatietheorie uitwerkt.