Gedeelde waarden en een weerbare democratie

Gedeelde waarden en een weerbare democratie

Gratis

Omschrijving

In het politieke debat duikt om de zoveel jaar de behoefte op om vast te stellen door welke gemeenschappelijke waarden een democratische samenleving wordt gedragen.

Soms uit onzekerheid over ‘wat ons nog bindt’, soms uit angst dat bepaalde groepen essentiële waarden afwijzen of zelfs gaan bestrijden.

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat het SCP in de notitie Gedeelde waarden en een weerbare democratie op zoek naar gedeelde waarden in de Nederlandse samenleving.

We beperken ons daarbij tot waarden van een ‘burgerlijke democratische cultuur’: een cultuur met steun voor de politieke democratie, betrokkenheid bij samenleving en politiek, en tolerantie en vertrouwen tussen burgers.

Op basis van bestaande bevolkingsenquêtes kijken we in deze notitie onder andere naar opvattingen over democratie, vrijheid, gelijkheid en burgerschap.