Geheimen van werkend leren - de Werkartaal-methodiek voor arbeidstoeleiding

Geheimen van werkend leren - de Werkartaal-methodiek voor arbeidstoeleiding

Dirck van Bekkum | 2006 | 90 6665 744 8
3,00
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit boek is geschreven voor begeleiders en ouders van jonge mensen die moeite hebben om een schoolopleiding te koppelen aan een beroepsperspectief en kansen op de arbeidsmarkt. Het beschrijft de ervaringen bij de begeleiding van deze jongeren in de ambachtelijke leerwerkplaats Werkartaal. Deze leerinstelling bestond in 2004 vijftien jaar. In deze periode begeleidden de medewerkers circa zeshonderd deelnemers. Maar liefst 75 procent van hen heeft in de afgelopen vijftien jaar een arbeidsplaats gevonden. Door de werkwijze bij Werkartaal krijgen de jongeren de ruimte om hun eigen leerproces vorm te geven en hun eigen leerstijl te ontwikkelen, zodat zij in het werk dat zij gaan doen hun grenzen kennen. De deelnemer die zijn traject bij Werkartaal met succes afrondt, begint met meer zelfrespect en zelfvertrouwen, een realistischer zelfbeeld en een positiever toekomstperspectief aan zijn arbeidzaam leven.
Het is niet gemakkelijk om een persoonsgerichte begeleiding, een krachtige leeromgeving en ambachtelijk werk in een beroepsvoorbereidende instelling op te zetten en in stand te houden. Toch lukt dit de mensen van Werkartaal al sinds 1989. Dit succes is een goede reden om de werkwijze van Werkartaal in een boek te beschrijven.
Werkartaal heeft, mede door de keuze van haar missie en doelstellingen, geregeld voor haar voortbestaan moeten vechten. Anno 2005 is het bestaansrecht van een leerwerkplaats met een maatschappelijk doel in de regio Utrecht nog steeds duidelijk aanwezig. Ouders, politici, bestuurders en professionals zoeken naar alternatieven om jongeren die niet tot de grote groep kansrijke leerlingen behoren, een perspectief te bieden. Dit boek brengt niet alleen het dagelijkse werk van Werkartaal in beeld, maar laat ook zien hoe moeilijk het is om als ambachtelijke leerwerkplaats binnen het krachtenveld van gemeentes, reïntegratiebedrijven, scholen, bedrijven en brancheorganisaties een plek te behouden. Het is moeilijk om als leerinstelling te opereren tussen alle belangen en regelgeving – moeilijk, maar niet onmogelijk. Het succes zit in een reproduceerbare logica, een methodische manier van (samen)werken die in de dagelijkse praktijk beproefd is: herhaalbaar voor alle deelnemers die Werkartaal bedient. Deze methodiek is niet dogmatisch en nog steeds in ontwikkeling. Het kan immers altijd beter. De medewerkers van Werkartaal weten waarmee ze bezig zijn, ieder individueel en samen als team. Dit boek en de ermee verbonden website brengen Werkartaal in beeld als voorbeeldpraktijk voor de manier waarop een kwetsbare groep jongeren en jongvolwassenen te begeleiden is naar werk. Wij hopen dat de beschreven ervaringen de lezer inspireren.