Gemengde scholen met ouderinitiatieven

Gemengde scholen met ouderinitiatieven

Productgroep PIP 43 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Kinderen leren pas goed samenleven en samenwerken als zij samen met kinderen van een andere afkomst naar school gaan. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om van zwarte en witte scholen meer gemengde scholen te maken. Mariet Hattink beschrijft de barrières die ouders, scholen en gemeenten moeten overwinnen om een scheefgegroeide schoolpopulatie weer een afspiegeling
van de buurt te laten zijn. Zij pleit voor een benadering waarin ouderinitiatieven een sleutelrol krijgen.