Gevlucht zonder ouders

Gevlucht zonder ouders

3,25
Abonneeprijs: € 1,30

Omschrijving

De afgelopen jaren zijn circa 7000 kinderen zonder hun ouders naar Nederland gevlucht. Veel van deze alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) hebben één of beide ouders verloren, zijn gemarteld, mishandeld of hebben gevangen gezeten.

Over deze vluchtelingenkinderen circuleren twee beelden: het beeld van getraumatiseerde slachtoffers van oorlog en geweld en het beeld van veerkrachtige survivors. Als adolescent moeten ze zonder ouderlijke steun de stap naar volwassenheid zetten, als jonge vluchteling hebben ze aangrijpende ervaringen te verwerken, en als gedwongen migrant wordt van hen een bijzondere inspanning gevraagd om te integreren in de Nederlandse samenleving. 

In dit boek wordt één van de eerste onderzoeken gepresenteerd naar de integratie van deze jonge vluchtelingen in Nederland. Het biedt inzicht in de vaardigheden die deze nieuwkomers ontwikkelen om te kunnen functioneren op gebieden als onderwijs en arbeid, wonen en vrije tijd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het beroep dat de jongeren hierbij doen op hulpbronnen uit hun sociale netwerk (in de professionele en persoonlijke sfeer). Ook wordt ingegaan op hun gezondheidsbeleving en hun verwachtingen voor de toekomst. Een vitaal sociaal netwerk is cruciaal om het verleden te verwerken, voor de toekomst is het een instrument van integratie.