Gezonde kinderen in krappe tijden

Gezonde kinderen in krappe tijden

Productgroep Sozio 2 - 2022
Anneke Hoitinga Margriet Braun | 2022 | 9789085602088
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT) is OVER DE AUTEURS Anneke Hoitinga is als ervaringswerker betrokken bij verschillende projecten, die vaak te maken hebben met armoede. Hiernaast is ze vrijwillig een aantal dagde- len per week werkzaam als onderwijsassistent op verschillende basisscholen. Margriet Braun werkt als associate lector Jeugd bij het lectoraat Social Work van Saxion. Daar doet zij onderzoek om de kwaliteit van de zorg voor jeugd te vergro- ten. Het onderzoek gaat veelal over wat de professional doet in het contact met gezinnen en jeugdigen (methodisch handelen) en over effectiviteit. 46|Sozio 2 juli 2022 sinds 2017 gewerkt aan de ontwikkeling van het pro­ gramma ‘Gezonde Kinderen in krappe tijden’. Het programma richt zich op het bevorderen van de ge­ zondheid van ouders en kinderen die opgroeien in een gezin in armoede. Een verbeterde gezondheid van de ouders, zo is het idee, heeft een positieve werking op de gezondheid van de kinderen.