Globale definitie van het sociaal werk

Globale definitie van het sociaal werk

Gratis

Omschrijving

Onderstaande definitie werd goedgekeurd door de algemene vergaderingen van de IFSW en de IASSW in juli 2014. 
 Global definitie van het sociaal werk beroep: 
 
‘Sociaal werk is een op de praktijk gebaseerd beroep en een academische discipline die sociale verandering en ontwikkeling, sociale cohesie, empowerment en bevrijding van mensen bevordert. Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve sociale verantwoordelijkheid en respect voor vormen van diversiteit staan centraal in het sociaal werk. Onderbouwd door sociaalwerktheorieën, sociale- en menswetenschappen en inheemse of lokale vormen van kennis, engageert sociaal werk mensen en structuren om problemen aan te pakken en welzijn te bevorderen.’ 
 
De bovenstaande definitie kan naar gelang de nationale en/of regionale situatie versterkt worden’. 
 
Toelichtingen bij de globale definitie van sociaal werk 
 
In deze toelichtingen worden de kernbegrippen die in de definitie gebruikt worden uitgelegd en geconcretiseerd in relatie tot de kerntaken, mandaten, de principes, de kennis en praktijk van het sociaal werk.