Grip op geld: de aanpak van schulden bij cliënten in de vrouwenopvang

Grip op geld: de aanpak van schulden bij cliënten in de vrouwenopvang

Productgroep Sozio 4 - 2021
Blijf Groep | 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Armoede en schulden zijn een belangrijke risicofactor voor huiselijk geweld. Dit betekent dat als er sprake is van armoede of schulden binnen gezinnen, deze tot spanningen leiden en de kans op huiselijk geweld binnen die gezinnen toeneemt. 

Dat blijkt ook in de praktijk van de vrouwenopvang - een groot deel van de cliënten heeft schulden bij binnenkomst. Schulden en armoede veroorzaken stress, en deze stress is van invloed op het denkvermogen waaronder bijvoorbeeld planning, concentratie, gedragsregulatie. Cliënten die in armoede leven en schaarste ervaren, zijn vaak niet goed meer in staat om doelgericht en probleemoplossend te handelen. Beschrijving van het project In 2017 heeft de Nationale Ombudsman onderzoek gedaan naar de (financiële) situatie van cliënten in de vrouwenopvang. Daaruit bleek onder andere dat cliënten door opname en verblijf in de vrouwenopvang risico lopen op het opbouwen van (extra) schulden. Zo is het regelen van een eigen inkomen complex, duurt het lang en veroorzaakt het veel ‘administratieve rompslomp’