Hand-out supportgroepen plegers van huiselijk geweld

Hand-out supportgroepen plegers van huiselijk geweld

2022 | Tilburg University
Gratis

Omschrijving

Deze hand-out betreft een korte samenvatting van de resultaten van een kwalitatief onderzoek in 2022 naar de effecten en werkwijze van supportgroepen voor plegers van huiselijk geweld en de aanbevelingen die daaruit voortkomen. Het totale onderzoeksrapport zal later gepubliceerd worden. Informatie kan opgevraagd worden bij a.vandam@tilburguniversity.edu.

Het onderzoek is deels gefinancierd vanuit het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van de Ministeries van VWS en JenV en de VNG en vanuit het onderzoeksprogramma ‘antisociaal gedrag en agressie’ van GGZ Westelijk Noord Brabant. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. Janneke Aerts en Prof. dr. Arno van Dam van departement Tranzo van Tilburg University en gecoördineerd door Annemoon van Noorden van Moviera in samenwerking met Rene Haring, agressie en daarna?