Handboek Buurtbemiddeling

Handboek Buurtbemiddeling

2014
Gratis

Omschrijving

De meeste mensen zijn goede buren van elkaar. Ze gaan prettig met elkaar om, maken een praatje en komen misschien bij elkaar over de vloer. Maar het tegenovergestelde kan natuurlijk ook: een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Deze situaties kunnen het veiligheidsgevoel van mensen aantasten. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier om dit soort problemen vroegtijdig aan te pakken, met een grote kans op succes. Samen met onafhankelijke en goed getrainde buurtbemiddelaars leren buren weer met elkaar in gesprek te komen, afspraken te maken en zo weer prettig met elkaar om te gaan. De werkwijze werpt al jaren vruchten af: ruim tweederde van de conflicten wordt opgelost.

 

1. De kern van buurtbemiddeling 9

1.1 Eigen verantwoordelijkheid voorop 9

1.2 Toepassing van buurtbemiddeling 9 1

.3 Uitgangspunten en doelstellingen 10

1.4 Specifieke kenmerken van buurtbemiddeling 10

1.5 Het bemiddelingsproces 11

1.6 Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voor de buren 12

 

deel i voorbereidingsfase 15

2. Onderzoeken 16

2.1 Redenen voor inzet van buurtbemiddeling 16

2.2 Netwerk van samenwerkingspartners 17

2.3 Stuurgroep vormen 17

2.4 Looptijd van de projectfase 18

2.5 Convenant 18

2.6 Projectplan 19

 

3. Financiën regelen 20

3.1 Inkomsten 20 3.2 Uitgaven 20

3.3 Hoogte van de kosten 21

3.4 De organisatievorm 22

 

4. Resultaten en kwaliteit 23

4.1 Resultaten 23

4.2 Doorlopende kwaliteitsbewaking van buurtbemiddeling 23

 

 

5. Promoten 28

5.1 Intern 28

5.2 Extern 29 deel ii startfase 31

 

6. Voorwaarden scheppen 32

6.1 Taken en bevoegdheden van de stuurgroep 32

6.2 Werving coördinator 32

6.3 Plan van aanpak 33

6.4 IJkpunten 34 

 

7. Vrijwilligers werven 35

7.1 Rol en taken coördinator 35

7.2 Vrijwilligers ‘maken’ buurtbemiddeling 35

7.3 Werving en selectie van vrijwilligers 36

7.4 Teamgeest 37 7.5 Nieuwe aanwas 38

 

8. Samenwerken 39

8.1 Netwerk in beeld 39

8.2 Verwijzen 39

8.3 Verwijzen of eigen initiatief? 40

8.4 Terugkoppeling, vertrouwelijkheid en geheimhouding 40

 

deel iii uitvoeringsfase 43

9. Bemiddelen! 44

9.1 Vindbaar en benaderbaar 44

9.2 Registratie en benchmarking 45

9.3 Complexe problematiek 46

 

10.nieuwe diensten aanbieden 48

10.1 Buurtbemiddeling ‘extra’ 48

 

deel iv kwaliteit en evaluatie 53

11.Periodiek evalueren 54

11.1 Tussentijdse evaluatie 54

11.2 Eindevaluatie 55

11.3 Structurele voorziening 55 b

 

Bron: CCV