Handelingsverlegenheid is geen (individueel) probleem

Handelingsverlegenheid is geen (individueel) probleem

Productgroep Sozio 4 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In situaties die te maken hebben met (het signaleren en bespreken van vermoedens van) huiselijk geweld, kan handelingsverlegenheid optreden bij professionals. Professionals weten in deze situaties niet hoe te handelen of welk handelen het minst schade berokkent. Ook zijn er situaties waarin zij weten wat hen het beste lijkt, maar dat niet aandurven of er geen mogelijkheden voor zien. 

Handelingsverlegenheid bij professionals kan ertoe leiden dat geen melding gemaakt wordt van vermoedens van huiselijk geweld, met alle gevolgen van dien. Een andere kijk op de omgang met handelingsverlegenheid kan behulpzaam zijn om dit te ondervangen.

De gangbare uitleg

In gangbare benaderingen wordt handelingsverlegenheid als individueel probleem gezien, dat wordt veroorzaakt door een tekortkoming van de professional zelf.