Handleiding bij De VertrekTraining

Handleiding bij De VertrekTraining

Han Spanjaard | 2003 | NJI
9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

De VertrekTraining is een individueel trainingsprogramma voor jongeren, gericht op competentievergroting en de opbouw van een sociaal ondersteunend netwerk. De doelen waaraan in de training gewerkt wordt, hebben betrekking op meerdere gebieden: wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, financiën en sociaal netwerk.
De VertrekTraining wordt gebruikt voor jongeren die in residentiële instellingen wonen, die thuisloos zijn of risico lopen thuisloos te worden. De handleiding bevat technieken en hulpmiddelen die een hulpverlener kan gebruiken binnen intensief ambulante hulpverlening aan jongeren. De technieken worden op concrete wijze beschreven en met voorbeelden toegelicht.