Handreiking informele steun

Handreiking informele steun

Jurja Steenmeijer Marjoleine Vosselman | 2022 | NIP, BPSW 2022
Gratis

Omschrijving

Informele steun verwijst naar de inzet van mensen uit het netwerk en de directe leefomgeving van jongeren en hun gezin, en naar de inzet van vrijwilligers. Met deze handreiking voor professionals beogen de Samenwerkende Beroepsverenigingen in het Jeugddomein (SBJ) de inzet van informele steun te bevorderen. Het belang daarvan wordt breed onderkend. Van politiek, beleidsmakers, wetenschappers tot cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals zelf: Iedereen vindt het belangrijk. En toch blijkt uit signalen van jeugdigen en ouders dat professionals nog niet altijd de inzet van informele steunfiguren meenemen in hun werkwijze.

Uit sessies met ervaringsdeskundigen kwam een aantal punten naar voren:

— De wens dat er meer bewustzijn komt van de waarde van het sociale netwerk en informele steun voor jongeren. Nog niet alle professionals hebben oog voor de belangrijke rol die het netwerk speelt in het leven van het kind en de ouders.

— Belangrijke personen in het netwerk van jongeren en ouders kunnen en moeten vaker gezien en erkend worden door professionals in de jeugd- hulp, jeugdbescherming en onderwijs. Dit betekent dat zij niet alleen een rol krijgen in de uitvoering van de hulp, maar ook invloed hebben op besluitvorming.

— Meer maatwerk is mogelijk in de samenwerking met het informele netwerk. Het is de uitdaging om buiten de kaders te denken en te handelen.

— Wanneer meerdere professionals betrokken zijn, helpt het als in ieder geval één professional de verantwoordelijk neemt om het informele netwerk te betrekken.

— Belangrijke personen in het netwerk van een jongere kunnen zelf meer ondersteund worden. Er is behoefte aan het faciliteren van contacten onderling met gelijkgestemden.

Om het samenwerken met belangrijke personen uit het sociale netwerk en informele steunte bevorderen zet deze handreiking uiteen wat informele steun precies is, waarom het zo belangrijk is en wat je als professional nodig hebt en tegenkomt als je er concreet mee aan de slag gaat.

In rapporten, richtlijnen en de praktijk wordt gesproken over het sociale netwerk en informele steun. Soms worden zij als synoniemen gezien. In deze handreiking worden beide termen gebruikt. Het sociale netwerk wijst over het algemeen op het netwerk van familie, vrienden en wijk. Informele steun is de overkoepelde term en kan bestaan uit het sociale netwerk maar ook meer georganiseerde vormen van steun zoals vrijwillige opvoedondersteuning, maatjes en mentoren.