Handreikingen bij de gewetensopvoeding

Handreikingen bij de gewetensopvoeding

Productgroep PIP 32 - 2006
Tom Kroon | 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Terwijl spreken over het geweten in de pedagogiek lange tijd taboe is geweest, groeit tegenwoordig het inzicht dat het geweten in het alledaagse leven een belangrijke rol speelt en dat daarom aan gewetensopvoeding aandacht besteed moet worden. In het aprilnummer van Pedagogiek in Praktijk hield Tom Kroon een pleidooi voor een nieuwe gewetenspedagogiek. In dit vervolgartikel legt hij uit aan welke voorwaarden een goed functionerend geweten voldoet en hoe je kinderen opvoedt tot gewetensvolle personen: door voorleven, gevoelens tonen, expliciteren, uitleggen en grenzen stellen.