Helpt 't ook? Een kijkje achter de  schermen van het dagelijkse maatschappelijk werk

Helpt 't ook? Een kijkje achter de schermen van het dagelijkse maatschappelijk werk

Gratis

Omschrijving

Er is veel kritiek op het welzijnswerk, ook wel schertsend betiteld als "de markt van welzijn en geluk". Die kritiek heeft gevolgen voor het beeld dat van het welzijnswerk be­ staat. Wie op het punt staat bij het welzijnswerk aan te kloppen zal zich na lezing van dergelijke artikelen wel twee keer bedenken. Dat merken we aan degenen die - na lang twij­ felen - dan toch bij ons komen. Soms bestaat het idee dat we mensen slechts méér problemen aanpraten. Of dat we hen - om maar genoeg werk te houden - heel lang aan het lijntje houden.

Ik denk vooral dat de kritiek is ingegeven door een gebrek aan inzicht in de dagelijkse praktijk van het welzijnswerk. Is van een onderwijzer, arts of m Duide­ lijkheid kan in ieder geval minder aanleiding geven tot vreemde ideëen en tot ongefundeerde kritiek.isschien ook nog van een psychiater vrij algemeen bekend waarmee zij zich bezig hou­den, de aktiviteiten van maatschappelijk werkers zijn velen onbekend. 
Dat merk ik vooral bij voorlichtingsbijeenkomsten over mijn werk. Na afloop hoor ik regelmatig opmerkingen in de trant van: "Nooit goed geweten zeg, wat je nu allemaal vertelde over je werk. Ik dacht dat maatschappelijk werkers vinden dat ze andermans problemen kunnen oplossen en hun kliënten daarmee afhankelijk van die hulpverlening maken". Of: "Heel gewoon eigenlijk, die mensen die bij jullie komen, het zijn ook problemen die je meer om je heen ziet. Ik meende eerst dat er héél gekke dingen aan de hand moesten zijn...". 
Eén van de punten van kritiek op het welzijnswerk is, dat het niets over zichzelf naar buiten brengt en daarmee de vooroordelen in stand houdt. Daarmee ben ik het eens.

Kritische opmerkingen gebaseerd op de werkelijkheid daaren­ tegen zijn zeer gezond voor het werk. Maar dan moet wel eerst getracht worden iets van die werkelijkheid naar voren te brengen. Daarom besloot ik om op een zelfde manier als in mijn voorlichtingsaktiviteiten ervaringen uit mijn werk op te schrijven. 
Ik heb zeker niet de pretentie om een antwoord te geven op de kritiek op het welzijnswerk in zijn algemeenheid. Het is niets meer - maar ook niets minder - dan een verhaal over mijn dagelijks funktioneren in het algemeen maatschappelijk werk. Ik hoop daarbij duidelijk te maken wat het bijzondere van dit werk is. Daarnaast zet ik ook kritische kantteke­ningen bij bepaalde ontwikkelingen in de hulpverlening. Door aan te geven hoe ik zelf in mijn werk sta, wil ik duidelijk maken dat ik meer luister naar ervaringen en meningen van kliënten, dan naar de vaak afstandelijke theorieën over ma­nieren van hulpverlenen.

Door de reeks praktijkgevallen denk ik dat geïnteresseerde lezers een realistischer beeld zullen krijgen over een klein stukje van het welzijnswerk. Die lezers denk ik te vinden bij vrijwilligers, maatschappelijk werkers in opleiding, be­ stuurders van welzijnsinstellingen, samenwerkingspartners, politici en ambtenaren. Voor al die groepen is er weinig ge­ woon praktijkmateriaal. 
Daarnaast denk ik ook aan (ex)kliënten en andere belangstel­ lenden; wellicht zal men zich in de praktijkbeschrijvingen herkennen.