Herstel ondersteunen in tijden van ambulantisering

Herstel ondersteunen in tijden van ambulantisering

Productgroep Participatie en Herstel nr. 2 - 2018
Arie Hordijk | 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Over de noodzaak van Sociaal Werk in de Geestelijke Gezondheidszorg

In de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg is een beweging gaande naar Herstelondersteunende zorg, of beter gezegd: herstelgerichte hulpverlening. Er zijn weinig ggz-instellingen die het begrip herstel nog niet hebben omarmd. Maar de omslag – want dat is het – naar herstelgerichte hulpverlening gaat niet vanzelf. Het denken vanuit oude, voornamelijk medische kaders zal moeten plaatsmaken voor andere invalshoeken. Een benadering vanuit het sociaal werk kan daarbij helpen. Tegelijk met een inhoudelijke accentverschuiving naar herstelondersteuning vindt een belangrijke verandering in de organisatievorm in de Ggz plaats: de ambulantisering van de zorg. In dit artikel wordt de samenhang tussen herstelondersteuning en ambulante hulpverlening geschetst, waarbij duidelijk gemaakt wordt dat sociaal werkers hierbij een belangrijke plaats moeten hebben.

Editie 2 - 2018 - Participatie en Herstel.