Het fenomeen vechtafspraken: vier jaar later

Het fenomeen vechtafspraken: vier jaar later

H. Ferwerda J. Wolsink | 2022 | Sdu B.V., Den Haag; Politie & Wetenschap, Den Haag; Bureau Beke, Arnhem
Gratis

Omschrijving

Voorwoord

Groepen mannen die in het bos, op een parkeerplaats of andere openbare locatie met elkaar afspreken om in teams met elkaar te vechten, is een verschijnsel waar we in heel Europa mee te maken hebben. Dit soort gevechten worden aangeduid als vechtafspraken, bosgevechten of 20-20 fights. 

Dit rapport schetst een beeld van het fenomeen vechtafspraken in ons land anno 2021. Het betreft een update nadat Bureau Beke in 2017 – ook in opdracht van het programma Politie & Wetenschap – het allereerste onderzoek in Europa heeft gedaan naar het fenomeen vechtafspraken, de reikwijdte daarvan en de implicaties voor de politieaanpak. In onderhavig onderzoek wordt uiteengezet wat tot dusverre in de wetenschappelijke literatuur bekend is over dit fenomeen, om deze kennis vervolgens te vergelijken met de kennis anno 2021. Hiermee is het mogelijk om ook ontwikkelingen in kaart te brengen. 

De hiervoor van belang zijnde kennis hebben wij verzameld door in gesprek te gaan met 21  politiefunctionarissen die tot vijf voetbaleenheden behoren en binnen hun werkzaamheden te maken hebben met vechtgroepen. Daarnaast is aan deze politiefunctionarissen gevraagd of zij weten welke personen behoren tot de vechtgroepen en deelnemen aan vechtafspraken. Van deze personen is de politie-informatie (registraties en mutaties) waarin zij een rol spelen opgevraagd uit de Basisvoorziening Handhaving (BVH) voor de periode 2016-2021.

Wij willen de 21 politiefunctionarissen danken voor hun medewerking, want zonder hun inbreng was het niet mogelijk geweest dit onderzoek te volbrengen. Daarnaast gaat een woord van dank uit naar Joost Arentsen van de Landelijke Eenheid en teamleider van het Centraal Informatiepunt Voetbal. Hij heeft alle politie-informatie verzameld en met ons gedeeld. 

Tot slot bedanken wij de leden van de leescommissie voor hun feedback op het manuscript. Het betreft: Joost Arentsen, Gerben van Assen, Pepijn Boom, Michael Kanavan, Michel van Mourik en Danny Nykamp van de Nationale Politie en Seran de Leede en Adriaan Rottenberg van het Programma Politie & Wetenschap. 

Arnhem, februari 2022 Joey Wolsink en Henk Ferwerda