Het ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire (podcast Jeugdzorg. Wat bedoel je?)

Het ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire (podcast Jeugdzorg. Wat bedoel je?)

2023
Gratis

Omschrijving

Sinds april 2022 staat Het Ondersteuningsteam klaar voor gezinnen die te maken hebben gehad met de toeslagenaffaire en waar één of meer kinderen uit huis geplaatst zijn. In het begin meldden zich weinig ouders, maar er komen er steeds meer. Het Ondersteuningsteam heeft geen speciale bevoegdheden; rechters en de jeugdbescherming blijven de beslissingen nemen over uithuisplaatsingen. Wat doet en wat kán het Ondersteuningsteam wat de jeugdbeschermers en andere beroepskrachten niet kunnen?

Daarover praten we in deze aflevering met Nicoline den Ouden en José Vianen van het Team. De meeste gezinnen verwachten niet onmiddellijke terugkeer van het kind. Dat er iemand luistert naar hun verhaal blijkt al belangrijk. Iemand die accepteert dat de ouders niet perfect zijn, begrijpt dat ze in een moeilijke situatie zaten, meedenkt en open staat voor de oplossingen die de ouders en de kinderen zelf bedenken. Is dat niet wat iedere jeugdbeschermer doet – of wil doen? Zullen de lessen uit de ervaringen van deze gezinnen breder gebruikt worden? In ieder geval kan iedere ouder die slachtoffer was van de toeslagenaffaire en van wie een kind uit huis geplaatst is bij het Ondersteuningsteam aankloppen.