Het ongehoorde gehoord

Het ongehoorde gehoord

Productgroep Sozio 4 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Seksueel geweld is een kwaad met de omvang van een epidemie. De stichting Misbruikt! is opgericht om de stem van slachtoffers van seksueel misbruik te zijn. Zij staan als ervaringsdeskundigen zelf op om het woord te nemen en gehoord te worden. Belangenbehartiging wordt door hen geprofessionaliseerd om meer impact te hebben dan nu het geval is. Er zijn natuurlijk obstakels die overwonnen moeten worden, op basis van de energie en de wilskracht van de slachtoffers zelf, in combinatie met brede maatschappelijke steun en politieke wil. 

Omvang en ernst van seksueel misbruik

Uit het rapport ‘Op goede grond’, uit 2014, blijkt (op basis van het combineren van diverse onderzoeken) dat ongeveer een derde van de kinderen ooit een vorm van seksueel geweld meemaakt. Zonder hier meer in detail in te gaan op de geconstateerde omvang kan gesteld worden dat seksueel misbruik een kwaad is met de omvang van een grote epidemie. Dit is een conclusie die anno 2021 zou moeten aanspreken, nu wij als maatschappij veel energie en geld stoppen in de covid pandemie, terwijl een inspanning van dezelfde omvang voor preventie en bestrijden van de gevolgen van misbruik ver te zoeken is.