Het spanningsveld tussen overvragen en ondervragen

Het spanningsveld tussen overvragen en ondervragen

Productgroep Sozio 3 - 2020
Edithe Rot | 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Begeleiders van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ervaren dikwijls een spanningsveld tussen te veel zorg bieden (ondervragen) en te veel verantwoordelijkheid leggen bij de persoon met een LVB (overvragen). Hoe vind je een goede balans tussen ondersteuning bieden en tegelijk regie geven aan de persoon met de beperking om zelf verantwoorde keuzes te maken? Reflectiemiddel Balans in Beeld helpt je om de afstemming te verbeteren.

Begeleiders ondersteunen mensen met een LVB op sociaal, emotioneel en praktisch gebied (Van Asselt-Goverts et al., 2013). De wijze waarop begeleiders het contact aangaan kan soms ongewild bijdragen aan het ontstaan en voortduren van gedragsproblemen bij mensen met een LVB (Embregts et al., 2009; Oorsouw et al., 2013). Mensen met een LVB hebben zichzelf aangeleerd zich zo goed mogelijk te presenteren en verbloemen daarmee dat ze iets niet begrijpen of kunnen. Het risico bestaat dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun beperkingen en dat begeleiders hen overschatten in wat ze (aan)kunnen. Overvraging door begeleiders kan de kwaliteit van de zorg bedreigen (Rot, 2013). Het is daarom van belang om de begeleiders toe te rusten met methodieken om deze problemen voor te zijn of te verhelpen.