Hoe blijf je in beweging in situaties van probleemgedrag?

Hoe blijf je in beweging in situaties van probleemgedrag?

Productgroep Sozio 3 - 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Passende ondersteuning bieden aan iemand met een licht verstandelijke beperking is niet makkelijk. Er zijn zeven organisatie dynamieken die hier invloed op hebben. Aandacht hiervoor leidt tot minder incidenten met probleemgedrag en zorgt ervoor dat iemand een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Waarom gaat het zoals het gaat?

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak ondersteuning nodig van professionals om mee te (blijven) doen in de samenleving. Ze hebben moeite met het begrijpen van abstracte taal en missen vaak verschillende sociale en praktische vaardigheden. In de eerste contacten merken anderen daar weinig van. Mensen met een licht verstandelijke beperking komen vaak in gesprekken goed over en zien er zelfredzaam uit. Het vraagt echter veel van hen om  zich staande te houden in sociale situaties. Ze zijn kwetsbaar. Met passende ondersteuning zijn veel problemen (zoals verslaving, werkloosheid) te voorkomen en kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking en zo normaal mogelijk leven leiden. We zienhiervan vele voorbeelden elders in dit tijdschrift. Wij leggen de ondersteuning van deze mensen aan tegen zeven organisatiedynamieken, vanuit de overtuiging dat ‘probleemgedrag’ geen cliëntkenmerk is. Gedrag ontstaat in een context. In ons verhaal gaat het om de organisatiecontext. Daar hebben we invloed op. Het verhaal van Damian Damian is een 41 -jarige man en werkt als lasser in een sociale werkvoorziening. Hij woont begeleid zelfstandig in een mooi appartement. Hij heeft regelmatig contact met zijn moeder. Damian heeft in zijn leven veel praktische vaardigheden geleerd. Hij komt in het contact met anderen als mondig en zelfverzekerd over. Contacten met vrienden en op zijn werk  zijn echter lastig voor hem. Hij wordt snel overspoeld door te veel informatie en begrijpt niet altijd wat de ander van hem verwacht. Damian geeft in gesprekken aan dat hij alles zelf kan. Toch krijgt Damian enkele malen in de week ondersteuning van begeleiders. Zij helpen hem om zaken op fi nancieel gebied, werk en contacten met vrienden op orde te houden.