Hoe ga jij als wijkzorgverlener het gesprek aan met een (potentieel) zedenpleger?

Hoe ga jij als wijkzorgverlener het gesprek aan met een (potentieel) zedenpleger?

Productgroep Sozio 2 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een groot maatschappelijk probleem waar nog te weinig over wordt gesproken, is seksueel kindermisbruik. Seksueel kindermisbruik omvat al het seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij de pleger misbruik maakt van een leeftijds- of machtsverschil met het minderjarige slachtoff er. De gevolgen voor slachtoff ers zijn vaak groot; seksueel kindermisbruik kan veel schade toebrengen aan het kind. Het is lastig vast te stellen hoe vaak seksueel kindermisbruik voorkomt, aangezien cijfers over de prevalentie variëren. Daarnaast is er sprake van een ‘dark number’, of wel een onderschatting van de prevalentie door missende data. Dit heeft onder andere te maken met gevoelens van angst, schuld en schaamte bij de slachtoff ers. Hierdoor durven zij vaak geen hulp te zoeken of aangifte te doen (Ceelen e.a., 2019). Uit een prevalentieonderzoek van 2016 kwam naar voren dat 1,5 procent van de jongens en 2,6 procent van de meisjes tussen de twaalf en zestien jaar slachtoff er is geweest van seksueel misbruik. Dit komt overeen met de schatting van 7800 jongens en 13.000 meisjes in Nederland (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2019). Uit een ander grootschalig en representatief onderzoek blijkt dat 3 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen seksueel misbruik heeft meegemaakt voor het zestiende levensjaar. Voor het twaalfde levensjaar waren deze cijfers 2 procent (mannen) en 5 procent (vrouwen) (De Graaf & Wijsen, 2017). Het gaat hier over seksueel misbruik door zowel volwassenen als leeftijdsgenoten.