Hoofdstuk 1: Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen

Hoofdstuk 1: Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen

Productgroep Misdadigers van morgen?
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

De uitspraak ‘toon me een kind op zijn 7e en ik zal je vertellen hoe zijn toekomst eruit ziet’ (Fergusson, Horwood & Ridder, 2005a, 2005b) suggereert de mogelijkheid van een nauwkeurige voorspelling, terwijl zoiets in feite erg speculatief is. Dat neemt niet weg dat er kinderen zijn die al op jonge leeftijd gedragsproblemen hebben en die later criminele daden plegen. Duizenden jongetjes vertonen al voor hun 7e problematisch en crimineel gedrag en nog eens duizenden doen dat voor het eind van de basisschoolleeftijd. De mate waarin zulke kinderen zich zullen ontwikkelen tot de misdadigers van morgen heeft enorme gevolgen voor onze samenleving. Kunnen we voorkomen dat duizenden onschuldige mensen hun slachtoffers worden? Is een criminele carrière met bijkomend risico op slechte scholing, werkloosheid en beperkte vaardigheden om (maatschappelijk) te overleven, onvermijdelijk voor kinderen die al vroeg gedragsproblemen hebben? Of kunnen we processen die tot cri- minaliteit leiden ook ombuigen naar uitkomsten die op de langere termijn de samenleving ten goede komen? In dit boek gaan we in op deze en vele andere kwesties die relevant zijn voor de preventie en behandeling van crimineel gedrag.