Huishoudens van Jan Steen. Over de taak van de politie bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Huishoudens van Jan Steen. Over de taak van de politie bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Janine Janssen | 2023 | Boom Criminologie
Gratis

Omschrijving

Jan Steen is bekend geworden door zijn schilderijen van rommelige en ontspoorde huishoudens, die inmiddels ook naar hem vernoemd zijn. Maar die uitdrukking ‘huishoudens van Jan Steen’ heeft iets schampers, iets neerbuigends. Het gaat om gezinnen waar lacherig over wordt gedaan. Er valt echter weinig te lachen om geweld in gezins- en familieverband en in andere afhankelijkheidsrelaties. Deze vorm van geweld is de meest verbreide in onze samenleving. Het is akelig dichtbij en het werpt lange schaduwen. Dat zien we niet alleen in het hier en nu; ook de levens van volgende generaties worden er nadelig door beïnvloed. Geweld in afhankelijkheidsrelaties verdient dan ook serieuze aandacht van de politie. Geïnspireerd door het werk van Steen neemt Janine Janssen die politiële taak bij de aanpak van dit geweld onder de loep. Tevens ontvouwt Janssen de plannen voor onderzoek, onderwijs en samenwerking binnen en buiten de politie voor het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties: hoe gaat het lectoraat politieambtenaren en andere professionals ondersteunen bij het herkennen en aan pakken van al dit geweld?

Lectorale rede