Hulp bieden aan mensenhandelslachtoffers met een LVB

Hulp bieden aan mensenhandelslachtoffers met een LVB

Productgroep Sozio 3 - 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn steeds vaker het slachtoffer van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Hun beperking vraagt bovendien om een specifi eke benadering, waardoor het risico bestaat dat zij binnen het reguliere zorgaanbod niet de juiste hulp krijgen. Hierdoor kunnen ze steeds verder in een neer waartse spiraal terechtkomen

Volgens CoMensha - coördinatiecentrum mensenhandel - is mensenhandel een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit. Vaak gaat het om vrouwenhandel, maar ook jongens worden slachtoff er. De slachtoff ers worden misleid en geronseld, vaak via internet. Ze worden gedrogeerd en verhandeld voor seks. Bij tegenwerking chanteren of dreigen de daders, bijvoorbeeld met de verspreiding van een seksfi lmpje (sextortion) of met  lichamelijk geweld.
Seksuele uitbuiting speelt zich vooral in het verborgene af. Cijfers over de omvang zijn daarom moeilijk te geven. Ook maakt het dat slachtoff ers vaak moeilijk bereikbaar zijn voor hulpverlening en politie. Dit wordt versterkt door het feit dat zij niet altijd geholpen willen of durven worden. Schaamte, angst, onmacht spelen daarbij een rol. Jongeren met een lichtverstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar. Mensenhandel en LVB Mensen met een licht verstandelijke beperking denken minder snel dan leeftijdsgenoten die normaal begaafd zijn, kunnen zich minder goed aanpassen en missen bepaalde vaardigheden. Een meerderheid van jongeren met een LVB die zijn doorverwezen naar de ggz hebben bovendien  edragsproblemen zoals woedeaanvallen, agressief, opstandig en antisociaal gedrag. Deze verstandelijke beperking vereist een specifieke benadering. Koraal biedt van oudsher behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking. Recent is daar een hulpprogramma bijgekomen aan jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en ggz-problematiek die slachtoff er zijn van mensenhandel. Dit specifieke behandelprogramma draagt de naam Your Inner Power (YIP!). 
Your Inner Power 
Your Inner Power is ontwikkeld door Koraal, onder leiding van programmadirecteur Ben Van Broeckhoven en in samenwerking met het Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)prostitutie van Lumens.‘We zijn er voor meisjes en jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, zoals gedwongen prostitutie’, aldus Julie Bocken, regiebehandelaar bij Koraal. ‘Koraal heeft veel ervaring met jongeren met een licht verstandelijke beperking. Omdat we veelal te maken hebben met meervoudige problematiek, bieden we intensief en flexibel maatwerk. Het is een kortdurend maar zeer intensief behandelprogramma, van zes tot negen maanden.