In gesprek over cannabisgebruik: makkelijker gezegd dan gedaan

In gesprek over cannabisgebruik: makkelijker gezegd dan gedaan

Productgroep Sozio 3 - 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Cannabisgebruik komt relatief veel voor bij jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In combinatie met reeds aanwezige problematiek kan dit gebruik, eerder dan bij mensen zonder een LVB, als problematisch gezien worden. Toch aarzelen veel professionals om hierover het gesprek aan te gaan. Wat helpt professionals om het praten over cannabisgebruik meer vanzelfsprekend te maken? 

Waarom een gesprek over cannabis?

Cannabis staat bekend als een relatief onschuldige drug. Bij de meeste mensen blijft het gebruik bovendien beperkt en leidt het niet tot substantiële problemen. Toch zijn er wel degelijk risico’s verbonden aan cannabisgebruik. Gebruik op jonge leeftijd lijkt een negatief effect te hebben op de ontwikkeling van het brein en vergroot de kans op voortijdig schoolverlaten, verminderde schoolprestaties en latere werkloosheid. Cannabisgebruik is ook gelinkt aan het krijgen van psychoses. Daarnaast verhoogt jong beginnen en frequent, langdurig gebruik het risico op cannabisafhankelijkheid. Hier komt nog eens bij dat cannabis doorgaans gebruikt wordt in joints, veelal in combinatie  met tabak, waardoor er ook schade aan de longen ontstaat.