Incestverwerking

Incestverwerking

Judith Kooij | 9789066652286
5,95
Abonneeprijs: € 2,38

Omschrijving

Incest en seksueel geweld zijn niet langer onbespreekbare taboes. Met het bespreekbaar maken van het misbruik wordt de behoefte aan steun van en herkenning bij lotgenoten groter.
Hoewel er binnen de vrouwenhulpverlening veel ervaring met groepswerk is, wordt deze deskundigheid slechts beperkt gebruikt voor het werken met seksueel misbruikte vrouwen. Specifieke deskundigheid die vereist is voor de begeleiding van deze vrouwen, ontbreekt bij veel hulpverleensters. Dit boek voorziet in de vraag van hulpverleensters naar praktische handvatten voor het werken met groepen vrouwen met seksueel geweldservaringen.
Het boek geeft suggesties voor werving, opzet en inhoudelijke begeleiding van dergelijke groepen. Het besteedt aandacht aan samenwerking tussen begeleidsters en aan de ontwikkeling van het groepsproces. Ook mogelijke valkuilen in het werken met groepen vrouwen, die seksueel misbruikt zijn, komen aan de orde.