Inclusief denken: een andere tijd vraagt een ander denken

Inclusief denken: een andere tijd vraagt een ander denken

Gratis

Omschrijving

Aan de hand van exacte gegevens en met behulp van grafieken wordt aangetoond, dat de verandering in onze tijd het karakter draagt, niet van een stroomversnelling, maar van een waterval. Dit eist een nieuwe manier van denken en handelen. Het oude denken was overheersend antagonistisch en exclusief, waarbij de tegenstellingen het meest op de voorgrond traden en beslissend waren. De totaal nieuwe situatie, waarin we nu leven, vraagt een inclusief denken, d.w.z. een denken dat er nu principieel van uitgaat dat mijn heil (geluk. leven, welvaart) niet verkregen wordt ten koste van of zonder de ander, maar alleen als de mens tegelijk het heil van de ander beoogt en bevordert.


Hoofdstuk I: Andere tijd

9 1: Een tijd als nooit tevoren? 9

2: Zes cascadische versnellingen 11

a: van het voortbewegen 11

b: van het denken 12

c: van vernietigingskracht 15

d: van hoogterecords 16

e: van bevolkingsgroei 17

f: van communicatie 19

 

3: Mutatie van de mensheid — mutatie van het denken 20

4: Beperkte invloed van de ratio 21

Hoofdstuk II: Ander denken 24

1: Het oude denken 24

2: Een nieuw denken 27

3: Grondslagen van het inclusieve denken 28

4: Grenzen van inclusief denken 32

a: inclusief denken en conformisme 32

b: inclusief denken en tolerantie 34

c: inclusief denken en pacifisme 35

d: inclusief denken en abnormaal gedrag 36

e: inclusief denken en relativisme 37

 

5: De dubbele stimulans tot inclusief denken 39

Hoofdstuk III: Inclusief denken in de praktijk 41

1: Macro-inclusief denken in de praktijk 41

a: de Oost-West controverse 41

b: de Noord-Zuid tegenstelling 48 c: onze verhouding tot Duitsland 58

Micro-inclusief denken in de praktijk 62

3: Bevordering van inclusief denken 67

a: door scholen en vormingscentra 69

b: door kerken en levensbeschouwelijke organisaties 77

c: door de massamedia 81

Epiloog 68

Israël en de arabieren 86

De stem van Martin Luther King 90

Literatuuropgave en adressen 91