Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Geron 2012-1
2012
Gratis

Omschrijving

In dit nummer

1 Redactioneel | Jan Willem van de Maat, Arie Stolk & Yvonne Witter Active Ageing, meedoen naar eigen behoefte.
4 Active Ageing, een gerontologie van de hoop | Tinie Kardol
Bij Active Ageing gaat het vooral om het mee blijven doen en mee blijven tellen en niet om lichamelijk jong blijven.
8 Actief ouder worden: een geschikt antwoord op de uitdagingen van het leven op latere leeftijd? |Thomas Scharf
Het is maar de vraag of het concept 'actief ouder worden' in staat is de uitdagingen te onderkennen waarmee ouder wordende mensen te maken krijgen.
12 Column | Christina Mercken Losers
13 Familiesolidariteit op de terugtocht? | MartijnHogerbrugge Is het wel nodig de solidariteit tussen generaties te stimuleren?
17 De voordelen en valkuilen van de participatiemaatschappij voor ouderen | Bianca Suanet Ouderen hebben verschillende mogelijkheden tot participatie. Een meer inclusief participatiebegrip zou hun werkelijke participatieniveau meer recht doen.
20 Geröngrafiek | Eric Schoenmakers
Oud en dus eenzaam? De mening van ouderen zelf.
21 Active Ageing binnen het woonzorgcentrum: utopie of noodzaak? | Lien Van Malderen, Tony Mets, Patricia De Vriendt & Ellen Gorus
Een studie naar de hoe actief ouder worden kan worden gestimuleerd in een woonzorgcentrum.
24 Interview met Jan Terlouw | Christina Mercken & Jan Willem van de Maat Nadenken over de toekomst is in strijd met onze natuur.
29 Leeftijdsvriendelijke steden en regio's | Jenny de Jong Gierveld
Onlangs is een wereldwijd netwerk van leeftijdsvriendelijke steden opgericht, met als doel de participatie van ouderen in de samenleving te optimaliseren.
31 Actieve oudere migranten | Roelof Schellingerhout
In Nederland zijn genoeg actieve oudere migranten te vinden, al ervaren zij wel belemmeringen bij participatie.
34 Active Ageing, steun of bedreiging voor solidariteit tussen generaties | Joost van vliet
Er is een bredere benadering nodig om segregatie van ouderen aan te pakken, zo luidt de conclusie
van het symposium op de Haagse Hogeschool.
36 Discussie
De speciale aandacht voor Active Ageing ondermijnt de solidariteit tussen generaties.
38 Wie waren wij, als wij dement zijn? | Joep Dohmen Recensie van de film The Iron Lady.
40 Gedicht | Remco Campert Licht
41 Actief oud worden? Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen | Bernard Smits Woningcorporaties houden zich nog te weinig bezig met de kleinschalige woonvormen waar ouderen zelf in zouden willen wonen. Aan hen de opdracht hier zelf tijdig mee te beginnen.
44 Column | Arno Wip Wat vind je van mijn hondje?
45 Ouderen en participatie aan cultuur | Tom De Mette & Dominique Verté
Belgian Ageing studies (BAS) brengt de drempels in beeld voor cultuurparticipatie van ouderen.
48 Begeleiding van oudere kankerpatiënten | Birgit van Ee & Carolien Smits
Tweederde van de mensen met kanker is 65-plus. Een pilotonderzoek naar hoe het beste deze oudere kankerpatiënten te begeleiden.
51 Column | Joep Dohmen Drie manieren van leven.
52 Boekbespreking | Bernhard van Praag Martin Pikaart. De Pensioenmythe.
56 Doe het lekker zelf! Maar vergeet de kwetsbaren niet. Ontwikkelingen in wonen, welzijn & zorg | Yvonne Witter & Hugo van den Beld
Ouderen nemen steeds vaker de regie voor hun eigen leven. Belangrijk daarbij is wel dat de kwetsbare burgers ondersteuning krijgen waar nodig.
59 Gesignaleerd | Samengesteld door Angelique van Vondelen
61 Nationaal Programma Ouderenzorg | Albertine Stolk De Eigen Kracht-conferentie: ouderen nemen zelf de regie.
64 In Memoriam | Dorly Deeg Prof. dr. Dick Sipsma (1936-2011)