Intieme terreur bij ‘vecht’-scheidingen

Intieme terreur bij ‘vecht’-scheidingen

Productgroep Sozio 4 Themanummer Huiselijk Geweld (complete editie)
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Intieme terreur, de specifi eke vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties, heeft de aandacht. Het betreft een patroon van dwang en controle, waarbij slachtoffers door de willekeurigheid en onvoorspelbaarheid van het geweld altijd alert moeten zijn.