Inzet van dieren bij therapie

Inzet van dieren bij therapie

Productgroep Sozio 3 - 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dieren liegen niet, maar reageren direct en onbevooroordeeld op menselijk gedrag. Paarden en honden kunnen daarom een waardevolle aanvulling vormen bij de therapie aan mensen met een Licht Verstandelijke Beperking. G z-psycholoog Tamara Bouius, werkzaam bij REIK*, informeert over de achtergrond van deze therapievorm en deelt haar ervaringen.

Tamara Bouius merkte dat een cliënt met een licht verstandelijke beperking weliswaar gemotiveerd was voor de reguliere cognitieve gedragtherapie, maar herhaaldelijk zijn afspraken niet nakwam en een zorgmijder werd. Toen daarom de therapie dreigde te stoppen, vertelde hij de bezoeken erg spannend te vinden. Hij stelde zijn therapeute voor om samen met haar hond te gaan wandelen. Tamara herinnert zich: ‘Het was voor mij gebruikelijk de gesprekken aan tafel te voeren. Maar dat werkt niet voor iedereen. Sinds we naar buiten gaan en ik de hond meeneem, merk ik dat cliënten met meer verhalen komen. Het lopen helpt om met elkaar in gesprek te komen. Je onderneemt samen een activiteit en hoeft elkaar niet aan te kijken. Th erapie met inzet van een dier/hond is bovendien ongedwongen, want de directe aandacht is verlegd naar het dier. Die combinatie van werken met een dier werkt niet alleen stressverlagend, maar het opdoen van directe ervaringen versterkt het leerelement.’ Al eeuwen lang Het inzetten van dieren bij therapie, Animal Assisted Therapie (AAT), wordt geleidelijk bekender. Steeds vaker worden bijvoorbeeld hulphonden en therapiepaarden ingezet. Dieren gaan zelfs mee naar het verpleeghuis. Katten worden ingezet als zorgdier, bijvoorbeeld katten op zorgboerderijen of bezoekteams die een kat meenemen bij hun bezoek aan dementerenden. Ook zijn in sommige senioreninstellingen katten als huisdier toegestaan. In het dierenasiel in Amersfoort kunnen kinderen voorlezen aan katten, waarbij wordt aangenomen dat hierdoor hun leesvermogen verbetert (Dierenbescherming Amersfoort, 2015). Uit onderzoek (Beck & Katcher, 2003) blijkt dat de omgang met dieren een positief effect kan hebben op mensen. Mensen met dieren zouden zich veiliger voelen en meer stabiliteit hebben in hun leven. Het meest ingezette zorgdier is waarschijnlijk de hond. Ook Tamara werkt met – haar eigen – honden.