Jong na corona

Jong na corona

2023 | © 2023, Universiteit Utrecht, Utrecht.
Gratis

Omschrijving

Hoe staat het anno 2022 met de mentale gezondheid van onze jeugd en hun relaties met ouders, vrienden en klasgenoten? Hoeveel jongeren ervaren druk door schoolwerk of hebben de hele dag contact via sociale media? Wat is er hierin veranderd ten opzichte van 2017 en 2021 en wat niet? Zijn de trends in welzijn tussen 2021 en 2022 vergelijkbaar voor verschillende groepen jongeren? Welke activiteiten hebben scholen met behulp van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) ingezet om leervertragingen en mentale problemen door corona onder hun leerlingen aan te pakken? Hoe ervaren leerlingen deze extra activiteiten? Hangt de inzet van NP Onderwijsmiddelen op scholen samen met veranderingen in het welzijn tussen 2021 en 2022 onder jongeren? Vanwege de grote zorgen in onze maatschappij over de mentale gezondheid van de jeugd, is een antwoord op deze, en gerelateerde, vragen cruciaal.