Kijk op jeugdcriminaliteit

Kijk op jeugdcriminaliteit

Productgroep Bureau Beke
Gratis

Omschrijving

In het overleg van de regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de minister van Veiligheid en Justitie (kortweg: het Artikel 19 overleg) wordt met een Veiligheidsagenda gewerkt. Recent heeft men aangegeven dat men enerzijds behoefte heeft aan een periodiek overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot jeugd- en jongerencriminaliteit (waaronder risicojongeren) en de aanpakken en interventies anderzijds.
In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek beschreven dat uitmondt in een voorstel om te komen tot een trendrapportage jeugd- en jongerencriminaliteit. 

Kijk voor meer informatie op www.beke.nl